Den första kontakten dina kunder har med ditt företag är inte sällan genom parkeringsplatsen. Att investera i bra parkeringsservice ger dina kunder en bättre parkeringsupplevelse och ett bättre intryck av ditt företag. Nyckeln är att göra parkeringen så enkel och säker som möjligt för dina kunder.

Inte sällan är bra pakeringsservice och välfungerande parkeringsövervakning en ofta förbisedd aspekt för många företag. Faktum är att det är en nödvändig service för varje företag som vill vara konkurrenskraftiga och öka intäkterna. Kunder är mycket mer villiga att köpa eller göra affärer om de kan parkera sina fordon på en säker plats. Att tillhandahålla en stor och lättillgänglig parkeringsplats både lockar nya kunder och skapar lojalitet bland befintliga kunder.

Hur kan du förbättra din parkeringsservice? Många bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och företag vänder sig till Svea P-Service som är ett fullservice-företag inom parkeringsövervakning. Svea P-Service erbjuder all typ av hjälp med parkering som bland annat linjemålning, parkeringsautomater och skyltning. Även innovativa lösningar med digitala parkeringstillstånd och egen kundinloggning erbjuds.

De främsta anledningarna till att investera i bra parkeringsservice är:

  • Minskar trängsel.
  • Ökar lönsamheten.
  • Skapar en positiv kundupplevelse.
  • Förhindrar bilstölder och vandalism.

Förbättra parkeringsupplevelsen genom ökad säkerhet

Oavsett vilken typ av verksamhet du driver så kommer den första kontakten med dina kunder vara genom parkeringsplatsen. Av denna anledningen är det smart att redan på parkeringsplatsen erbjuda en så positiv upplevelse som möjligt. Å andra sidan kommer en negativ parkeringsupplevelse göra dina kunder frustrerade. Din parkeringsplats kan vara avgörande en faktor som påverkar kundernas intryck av företaget och om de återvänder eller inte. I själva verket visar studier att företag kan tappa upp till 40 procent av kunderna upplever svårigheter med parkeringen.

En av de viktigaste aspekterna för att förbättra upplevelsen är genom en ökad säkerhet – detta med tanke på cirka 80 procent av alla brott som inträffar på offentliga anläggningar sker på parkeringsplatser. Bland de vanligaste brotten är bilstöld, bilinbrott och vandalism. Parkeringssäkerhet spelar utan tvekan en stor roll för att skydda miljön och säkerställa kunders trygghet.

Läs vidare för att titta närmare på tre fördelar med en ökad parkeringssäkerhet.

Topp 3 fördelar med parkeringssäkerhet

1. Förhindrar stölder – När du har planer på att anlägga en parkeringsplats behöver du se till att installera kameror. Med kameror på plats kan varje rörelse detekteras i området och alla misstänkta aktiviteter kan spåras. Vidare är övervakningskameror mycket flexibla eftersom du kan se vad som händer på din parkeringsplats från en avlägsen. Vid minsta brott eller misstänkta aktiviteter kan ett bevakningsföretag agera och åka dit.

2. Säkerställer att du har bevis – När du har övervakningskameror installerade är det mycket större chans att det finns bevis på vad som har hänt. Numera är moderna övervakningskameror effektiva för att spela in högkvalitativa videor och högkvalitativa ljud från omgivningen. Det här säkerställer att du har objektiva bevis till ditt förfogande som kan användas i en eventuell rättegång.

3. Avskräcker brottslingar – Den främsta fördelen med säkra parkeringsplatser och kameror är att det minskar antalet olagliga aktiviteter. Du förebygger och förhindrar problem från att inträffa från första början, något som i sin tur minskar dina bekymmer och stressnivåer.