Det är lätt hänt att vindrutan drabbas av ett stenskott. Om du råkar få ett stenskott ska du laga det snarast. Det kan vara bra att sätta ett stenskottsplåster direkt när du fått stenskottet.

Om du har småskador och sprickor i din vindruta kan det vara dags att byta ut ditt bilglas till en ruta som är ny och fräsch. Ett tecken på att det är dags för ett byte är om du kör när det är mörkt och får möte och du får svårt att se vägen för att ljuset reflekterar i småskadorna och sprickorna. När en vindruta har fått större skador som inte kan lagas måste den bytas omgående.

Reparation av vindruta

Om du har fått mindre stenskott kan du klara dig med att laga vindrutan men du bör göra det ganska direkt efter att du fått skadan. Det kan vara en bra idé att tejpa kring stenskottet till dess att du har möjlighet att laga det eller använda ett speciellt stenskottsplåster. Stenskott kan göra att hela vindrutan spricker sinom tid. Att laga ett stenskott är generellt något som verkstaden försöker göra i första hand. Om du bara har fått en grop i ditt glas brukar det i regel inte lagas. För att ett stenskott ska kunna lagas kan själva stenskottet inte vara större en den gamla femkronan. Det får heller inte vara för många stenskott eller att stenskottet sitter mindre än fem centimeter från kanten. Om det finns skador nära en A-stolpe eller nära taket får rutan inte repareras. Om skadan befinner sig i det indirekta synfältet kan det lagas om själva skadan inte är större än 15 millimeter. Ett mindre stenskott tar mindre än en timme att laga.

Tips för stenskott:

  • Tejpa eller sätt ett stenskottsplåster direkt efter.
  • Boka tid för lagning direkt.
  • En grop behöver inte lagas.
  • Stenskott som ligger för nära kanten, en A-stolpe eller taket lagas inte.

Anlita en verkstad som kan montera vindrutor

Tänk på att anlita en verkstad som är auktoriserad och kan byta glas. En felmonterad ruta kan ge enorma konsekvenser vid en kollision. Kostnaden för att byta en vindruta beror på vad som ingår i din försäkring. Om du skulle få sprickor på andra ställen på bilen är det bra att kolla upp det direkt.