Allt fler elbilar rullar på det svenska väggarna nu jämfört med för något år sedan. Elbilen är det bästa alternativet för att kunna minska trycket på miljön. Nu väljer också fler att köpa en elbil till förmån för klimatet.

Elbilen är svaret på hur utsläppen från trafiken kan minskas. Allt fler väljer nu bort bilar som drivs av fossilbränslen till förmån för en elbil. Om du funderar på att köpa en elbil kan du underlätta elbilsägandet genom att installera en laddbox hemma. Du kan hos Opigo hitta helhetslösningar för laddning av elbilar. När du har en laddbox eller en laddstolpe hemma kan du ladda din elbil när du vill. Det är dessutom ett billigare alternativ än att uppsöka en publik laddstation.

“Inte bara statistiken talar för att fler väljer elbil än tidigare.” Läs mer här

Stora miljöfördelar med elbil

För att det uppsatta klimatmålen ska nås 2030 behöver fler välja elbil framför bilar som drivs av diesel- och bensin. Att köra en elbil är ett klimatsmart alternativ om du vill bidra till ett mer fossilfritt samhälle. En elbil är också mycket mer energieffektiv än en bil som drivs av fossilbränslen. Det har talats och debatterats om att elbilar och tillverkningen av batterierna är en miljöbov. Men även om en elbil drivs av kolkraftsel med ett batteri som har tillverkats i Kina är det ändå bättre än att köra en bensin- eller dieselbil ur ett miljöperspektiv. Ju fler som väljer elbil desto snabbare kan klimatmålen nås.